Faktoring Avantajları

Yurtiçi Faktoring’in Avantajları

KOBİ’lerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına istinaden kullanılan alternatif bir finansman yöntemidir. Bu çerçevede;

 • KOBİ’ler vadeli alacaklarını temlik ederek likidite sağlarlar.
 • Borçluya vade imkanı sunulabildiği için, ticari işlemlerde esneklik artarken, rekabet güçleri büyür.
 • Faktoring işlemi müşterinin/satıcının bilançonun sadece aktif bölümünde bir harekete neden olur ki alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalırken, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar; bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi yükselir.
 • Mutat yapılan istihbarata istinaden müşteriler/satıcılar borçlunun mali durumundan haberdar olma imkanını elde eder.
 • Yurtdışı (İhracat-İthalat) Faktoringinin Avantajları

  Satıcı ve alıcı firmaların farklı ülkelerde faaliyette bulunması durumunda her iki firmanın ülkesinde bulunan faktoring şirketleri aracılığıyla yapılan işlemlerden oluşmaktadır ki bu çerçevede;

 • Faktoringin işleyişinde alımlarını mal mukabili olarak gerçekleştiren yurtdışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir faktoring şirketine yaparak daha ucuz ve daha hızlı ticarette bulunur.
 • Dış ticaretle uğraşan KOBİ’ler yurtdışı pazarının alıcı riskini faktoring şirketine devrederek pazar imkanlarını genişletebilirler.
 • İhracat faktoringi işlemlerinde, müşteriye yapılan ödemeler fatura üzerindeki döviz cinsinden ödendiğinden, müşteri kur riskine maruz kalmaz.
 • Alıcı veya satıcı arasında meydana gelebilecek muhtelif anlaşmazlıklar, Faktor tarafından çözüme götürülür.