Birleşme

Süzer Grubu’nun bünyesinde bulunan şirketlerimizden Süzer Faktoring ve Kent Faktoring 30 Nisan 2011 tarihi itibariyle Kent Faktoring çatısı altında birleşmişlerdir.

Bu yeniden yapılanma ile birlikte daha güçlü bir özkaynak yapısına kavuşan Kent Faktoring hızlı, etkin ve müşteri odaklı hizmet vermeye devam etmektedir.