Organizasyon Yapımız

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Salih Hakan Özgüz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Murat Betoner
Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Yılmaz
Genel Müdür: Cafer Sadık Karabüber

Kent Faktoring’in organizasyon yapısı dört ana birimden oluşmaktadır. Bunlar;

İş Geliştirme ve Pazarlama
İş geliştirme departmanının ana görevleri;

 • Faktoring hizmetlerini tanıtarak pazar araştırmaları yapmak
 • Müşteri portföyü oluşturmak ve geliştirmek
 • Müşteri ilişkilerini tesis etmek ve sürdürmek
 • Müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek en doğru çözümleri önermek, talepleri doğru ve hızlı bir şekilde takip ederek karşılamaktır.
 • Krediler ve İstihbarat
  Kredi ve İstihbarat departmanlarının ana görevleri;

 • Banka ve banka dışı mali kurumlar ile ilişkileri oluşturmak ve bu ilişkileri sürdürmek
 • Müşteri portföyüne katılması öngörülen ve halihazırdaki müşterilerle ilgili mali tahlil ve istihbarat raporları düzenlemek ve şirketlerin sektörleri itibariyle mali bünyelerinin analizini yapmak
 • Firmanın diğer faaliyet bilgilerini raporlamak
 • Faktoring işlemi talebinde bulunan müşteriler ile temliği alınan fatura borçluları hakkında gerekli banka ve banka dışı mali kurumlardan istihbaratlarını yapmaktır.
 • Mali İşler ve Operasyon
  Mali işler ve operasyon departmanının ana görevleri;

 • Kredi limiti uygun bulunup, limiti tahsisi yapılan müşterilere kullandırılan kredilerin operasyon işlemlerini gerçekleştirmek
 • Muhasebe kayıtlarını oluşturmak
 • Kredi geri dönüşlerini takip etmek
 • Fon yönetimi içeriğinde en uygun alternatifleri belirlemektir.
 • İç Kontrol ve Denetim
  Kent Faktoring’de yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun, tam ve doğru yapılmasının sağlanması amacıyla iç kontrol ve mevzuat uyum birimi bulunmakta olup mevzuat riskini minimize etme amacı taşınmaktadır. Bununla birlikte, Kent Faktoring risk yönetimine de oldukça önem vermektedir. Bu doğrultuda da çeşitli komiteler oluşturulmuş ve maruz kalınabilecek risklerin azaltılması amaçlanmıştır.