Yurtiçi Faktoring

Yurtiçi faktoring aynı ülke sınırları içinde faaliyet gösteren faktoring şirketi, satıcı firma ve alıcı firma arasında gerçekleşir. Bu çerçevede izlenen yol şöyledir.

1. Satıcı ve alıcı arasında gerçek bir ticari işlemde bulunulur.

2. Satıcı, bu ticari ilişkiye istinaden malları ve faturayı alıcıya yollar.

3. Satıcı faturanın bir kopyasını da Faktoring Şirketi’ne gönderir.

4. Faktoring Şirketi satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır, fatura bedelinden ön ödemede bulunur.

5. Faktoring Şirketi, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve satıcıya kalan ödemeyi yapar.

Yurtiçi faktoring ödeme türleri açısından 3 şekilde yapılır;

1. Peşin İskonto: Alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon hesaplanarak işlemin başında ödeme yapılır.

2. Spot İşlem: Taraflar arasında belirlenen vadeye sabit faktoring faizi ve komisyonu hesaplanır. Vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir, tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.

3. Değişken Faizli İşlem: Taraflar arasında belirlenen vadeye değişken faktoring faizi ve komisyonu uygulanır; faiz ücreti genel ekonomik duruma göre belirlenir; tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür; işlem satıcının istediği bir tarihte veya vadede kapatılır. İşlem kapatılırken veya vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.